Otrdiena, 23.04.2019, 20:53
Sveicināti Viesis | RSS
Sākums | Reģistrācija | Ieeja
A&M.S
Meklēšana
Kalendārs
«  Aprīlis 2019  »
PrOTCPkSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Vietnes draugi
Statistika

Kopā Online: 1
Viesi: 1
Lietotāji: 0

**Piedāvājam profesionālu visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un izstrādi Fiziskas personas maksātnespējas procesam!


Tātad, kas tad cilvēka, bez juridiskām pamatzināšanām, izpratnē ir Fiziskas personas maksātnespēja?

1. Pirms Fiziskas personas maksātnespējas procesa pasludināšanas:


• Tās ir kredītsaistības kā ar juridiskām, tā arī ar fiziskām personām( banku kredīti, parādzīmes, u.t.t.);
• Problēmas ar ikmēneša procentu maksājumiem;
• Problēmas ar pārkreditācijām(kas šobrīd praktiski nav iespējamas);
• Nekustamā īpašuma un mantas piespiedu(vai brīvprātīgā kārtā) pārdošana izsolēs;
• Un daudzas citas ar kredītiem saistītas problēmas.

2. Pēc Fiziskas personas maksātnespējas procesa pasludināšanas:


• Apturēti(jeb iesaldēti) visi kredītu kavējuma maksājumi;
• Apturēti visi kredītu soda un līgumsoda procenti;
• Apturētas jau principā iesāktas nekustamā īpašuma vai mantas izpārdošanas izsoles;
• Apturēta tiesvedība kreditora prasībā pret debitoru( banka pret parādnieku, u.c.);
• Fiziskas personas iespēja vēl gadu dzīvot savā īpašumā, pa to laiku piemeklējot sev citu;
• Iespēja vienoties ar banku(vai citu kreditoru) par parāda summas atmaksas grafiku pārskatīšanu klienta interesēs;
• Iespēja ar banku(vai citu kreditoru) panākt vienošanos par mazākas summas atmaksu;
• Iespēja panākt vienošanos ar banku(vai citu kreditoru) par kredīta atmaksas termiņa pagarināšanu;
• Un protams bakrota procedūras uzsākšana.

3. Pēc tiesas sprieduma par Fiziskas personas bankrota procedūras pabeigšanu un Fiziskas personas pasludināšanu par Bankrotu:


• Fiziskā persona ar tiesas spriedumu tiek pilnībā atbrīvota no visām parādsaistībām, kuras tika uzrādītas fiziskās personas sastādītajā un tiesas apstiprinātajā bankrota procedūras plānā!

Fiziskas personas maksātnespējas procesa izmaksas

1. Uz prasības pieteikuma un kreditoru apmierināšanas plāna iesniegšanas dienu jābūt nomaksātai valsts nodevai 100LVL apmērā un vienreizejai administratora atlidzibai lidz Fiziskas personas maksātnespējas procesa pasludināšanai- trīs minimālo mēnešalgu apmērā-540LVL.
2. Pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas- ikmēneša alga administratoram par maksātnespējas procesa administrēšanu- viena minimālā mēnešalga-180LVL
3. Pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas- ikmēneša alga pašam sev- viena minimālā mēnešalga-180LVL
4. Bankas norēķinu kontā jābūt patstāvīgiem uzkrājumiem, ar kuriem nāksies segt izsoļu rīkošanu, publikāciju ievietošanu, īpašuma vērtēšanu, u.c. izdevumus, kas var rasties sakarā ar maksātnespējas procesa vešanu.


Fiziskās personas maksātnespējas procesa mērķis

 Fiziskās personas maksātnespējas procesa mērķis ir sniegt fiziskai personai iespēju atjaunot maksātspēju vai tikt atbrīvotai no parāda saistībām, ievērojot kreditoru intereses. Maksātnespējas likuma 149. panta otrajā daļā ir noteikta kārtība, kādā notiek fiziskās personas maksātspējas atjaunošana un atbrīvošana no parādsaistībām. Proti, tas notiek, sedzot kreditoru prasījumus šīs personas mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plānā noteiktajā apjomā un kārtībā no attiecīgās fiziskās personas mantas, kā arī no citu personu mantas, kas piešķirta šīs personas parādsaistību dzēšanai. Fiziskās personas maksātnespējas procesa mērķis ir palīdzēt finansiālās grūtībās nonākušai fiziskai personai tikt galā ar radušos situāciju un atjaunot tās maksātspēju. Taču tas nenozīmē, ka fiziskās personas maksātnespējas process ir mehānisms, kā veikli un bez problēmām atbrīvoties no parādsaistībām. Fiziskās personas maksātnespējas procesam ir divas būtiskas iezīmes. Proti, tas vērsts uz personas maksātspējas atjaunošanu un šajā procesā veicot ar fiziskās personas maksātspējas atjaunošanu saistītas darbības ir obligāti ievērojamas kreditoru intereses. Fiziskā persona, izmantojot maksātnespējas procesu, var tiesiskā veidā novērst turpmāku nokavējuma procentu un līgumsoda un citu sankciju pieaugumu, tai pašā laikā izrādot vēlēšanos izpildīt savas saistības pašas noteiktajā un tiesas apstiprinātā apmērā un kārtībā. Fiziskās personas maksātnespējas process ir instruments fiziskās personas maksātspējas atjaunošanai pēc personas pašas vēlēšanās.  Fizisko personu maksātnespējas procesu ir tiesīga ierosināt tikai pati fiziskā persona. Tādējādi fiziskās personas maksātnespējas process ir likumā noregulēta iespēja finansiālās grūtībās nonākušajām fiziskajām personām, ar tiesiskiem līdzekļiem panākt pilnīgu vai daļēju savu saistību izpildi, neciešot papildus zaudējumus procentu, līgumsodu vai kādu citu sankciju veidā.


Fiziskās personas maksātnespējas pazīmes

 Maksātnespējas likuma 151. pantā ir uzskaitītas divas pazīmes, pie kurām ir pieļaujama maksātnespējas procesa piemērošana fiziskajai personai. Pirmā pazīme ir
ka nenokārtoto parādsaistību apmērs fiziskās personas maksātnespējas procesa ierosināšanai ir 5000 lati, otrā, parādsaistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā – 10 000 latu, nepiesaistot ierosināšanas pazīmes minimālajai mēnešalgai.

Fiziskās personas maksātnespējas procesa piemērošanas ierobežojumi

Maksātnespējas likumā noteiktajam fiziskās personas maksātnespējas procesam pastāv piemērošanas ierobežojumi, ka rezultātā likumā noteikto procesu nevarēs piemērot pilnīgi visām fiziskajām personām, kuras atbilst kaut vienai no Maksātnespējas likuma 151. pantā uzskaitītajām maksātnespējas pazīmēm. Fiziskās personas maksātnespējas process nav piemērojams, ja personas maksātnespējas cēlonis ir šīs personas nodoms vai rupja neuzmanība pēdējo triju gadu laikā pirms maksātnespējas procesa lietas ierosināšanas dienas. Tas nozīmē ka fizisko personu maksātnespējas procesu nevarēs piemēro „ļaunprātīgu bankrotu” gadījumā. Likumā nav noteikti kritēriji, ar kādiem būtu nosakāms personas nodoms vai rupja neuzmanība attiecībā uz sevis novešanu līdz maksātnespējai. Līdz ar to tas, vai fiziskā persona apzināti vai aiz neuzmanības nonākusi līdz maksātnespējai ir atstājams tiesas izvērtēšanai. Otrs ierobežojums fiziskās personas maksātnespējas procesa piemērošanai ir maksātnespējas procesa izmaksu finansējuma nepietiekamība. Maksātnespējas likuma 184. un 185. pantā ir norādīti posteņi, kas veido maksātnespējas procesa izmaksas fiziskās personas maksātnespējas procesā. Pie tām pieskaitāma administratora atlīdzība un izdevumi, kas tieši saistīti ar fiziskās personas maksātnespējas administrēšanu. Tas, vai pastāv maksātnespējas procesa izmaksu finansējuma nepietiekamība ir jāizvērtē pašai fiziskajai personai pirms maksātnespējas pieteikuma iesniegšanas. Turklāt maksātnespējas pieteikumam ir pievienojami pierādījumi, kas norāda uz to, ka fiziskajai personai ir pietiekami daudz līdzekļu, lai pilnībā segtu šīs izmaksas. Maksātnespējas process nav piemērojams tām fiziskajām personām, kas ir uztura ņēmēji, piemēram, personas, kas atbilstoši Civillikumam noslēgušas uztura līgumu. Pēdējais ierobežojums maksātnespējas procesa piemērošanai fiziskajai personai ir fakts, ka konkrētajai personai maksātnespējas process jau ir ticis piemērots pēdējo piecu gadu laikā, izņemot tos gadījumus, ja maksātnespējas process ir ticis izbeigts, jo pieteikums ir ticis noraidīts, fiziskā persona ir nokārtojusi visas parādsaistības vai ja ir bijis noslēgts izlīgums.

Fiziskās personas maksātnespējas pieteikums


Fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu var iesniegt pati fiziskā persona, ja pastāv kaut viena no iepriekš uzskaitītajām maksātnespējas pazīmēm. Maksātnespējas pieteikumu izskata tiesa. Būtiskākais dokuments, kas pievienojams maksātnespējas procesa ierosināšanas pieteikumam ir fiziskās personas mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plāns. Minētajā plānā tiek uzskaitīti visi fiziskās personas kreditori, debitori, maksātnespējas procesa plānoto izmaksu apmērs, personas naudas līdzekļi un paredzamie ikmēneša ienākumi, bankrota procedūras norises termiņš, manta, kas tiks pārdota, lai segtu kreditoru prasījumus un maksātnespējas procesa izmaksas, tās pārdošanas termiņš un paredzamie iegūstamie naudas līdzekļi, kā arī kārtība, kādā tiks apmierināti kreditoru prasījumi un katram kreditoram ik mēnesi izmaksājamā naudas summa. Plānā ir norādāmi ar tie finanšu līdzekļu gūšanas avoti maksātnespējas procesa laikā, t.i., ja persona ir apņēmusies parādsaistības segt, uzņemoties jaunas parādsaistības, tas attiecīgi norādāms šajā plānā, paredzot arī kārtību, kādā tiks segtas arī šīs saistības, ja to apmaksas termiņš iestāsies maksātnespējas procesa termiņā. Svarīgi atzīmēt, ka gadījumā, ja tiesa minēto plānu neapstiprinās fiziskās personas maksātnespējas process tiks izbeigts un kreditoriem būs tiesības pārrēķināt no fiziskās personas piedzenamo maksājuma saistību apjomu. Līdz ar to tieši fiziskās personas mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plāns ir tas dokuments vai dokumentu kopums, kas izstrādājams sevišķi rūpīgi, lai nodrošinātu sekmīgu fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas un bankrota procedūras pabeigšanas gaitu. Jāatzīmē, ka jau ar maksātnespējas procesa lietas ierosināšanu tiesā, tiek radītas fizisko personu aizsargājošas sekas. Proti, tiek apturētas spriedumu izpildes lietvedības lietās par piespriesto, bet vēl nepiedzīto summu piedziņu un lietās par saistību piespiedu izpildi, tiek noteikts aizliegums nodrošinātajam kreditoram prasīt fiziskās personas ieķīlātās mantas pārdošanu un ir noteikts aizliegums fiziskajai personai uzņemties jaunas parādsaistības, ja tās nav norādītas fiziskās personas mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plānā. Būtiskākais fiziskās personas maksātnespējas procesa ieguvums vai priekšrocība ir tā, ka pēc sprieduma taisīšanas par fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanu tiek apturēti procentu, līgumsodu un citu finansiālas rakstura sankciju pieaugumi. Proti, tiek apturēti aizdevuma lietošanas procentu pieaugums, likumisko procentu pieaugums, līgumsoda pieaugums, nokavējuma naudas pieaugums, nodokļu prasījumiem tiek apturēta nokavējuma naudas aprēķināšana, kas noteikta kā procentu maksājums par nodokļu, nodevu un soda naudas samaksas termiņu nokavējumu. Tāpat tiek apturēta spriedumu izpildes lietvedība lietās par piespriesto, bet nepiedzīto naudas summu piedziņu, kā arī lietās par saistību piespiedu izpildi. Faktiski spriedumam par fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanu ir fiziskās personas mantiskā stāvokļa nepasliktinošs raksturs, bet tas līdz pat bankrota procedūras pabeigšanai novērš finansiālās stāvokļa pasliktināšanos salīdzinot ar maksātnespējas procesa pasludināšanas dienu.

Fiziskās personas statuss pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas

 Pēc fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas fiziskajai personai bez administratora piekrišanas ir aizliegts atsavināt, ieķīlāt, dāvināt vai kādā citā veidā apgrūtināt savu mantu. Taču likumā ir noteikts izņēmums attiecībā uz mantu, kuras vērtība nepārsniedz vienu minimālo mēnešalgu. Mantu tādā vērtībā fiziskā persona ir tiesīga brīvi atsavināt un apgrūtināt ar lietu tiesībām bez administratora piekrišanas, taču šāda fiziskās personas darbība nekādā gadījumā nedrīkst pasliktināt tās mantisko stāvokli vai kaitēt kreditoru interesēm. Tas nozīmē, ka fiziskā perona pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas saglabā tiesības izmantot savu mantu savām vajadzībām, piemēram, dzīvošanai, ienākuma gūšanai u.tml. Fiziskās personas maksātnespējas procesā pati fiziskā persona turpina pārvaldīt savu mantu un ar to rīkoties, ar ierobežojumiem, kas noteikti Maksātnespējas likumā. Tas nozīmē, ka ar fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanu fiziskā persona nezaudē spēju izmantot tiesības un iegūt pienākumus. Fiziskā persona ir tiesīga apstrīdēt gan tās noslēgtos tiesiskos darījumus, kā arī celt prasības tiesā savu aizskarto civilo tiesību un tiesisko interešu aizsardzībai.

Fiziskās personas maksātnespējas stāvokļa risinājumi


Fiziskās personas maksātnespējas stāvokļa risinājumi ir divi – izlīgums un bankrota procedūra. Izlīguma noslēgšanas gadījumā ir piemērojamas trīs metodes – prasījuma summu samazināšana, atteikšanās no līgumsoda, procentiem un nokavējuma naudas, kā arī to samazināšana, saistību izpildes termiņa atlikšana. Izlīguma noslēgšanas gadījumā ir iespējams piemērot vienu vai vairākās minētās metodes. Bankrota procedūra ir fiziskās personas maksātnespējas stāvokļa risinājums, kas izpaužas kā finansiālo, tiesisko un organizatorisko pasākumu kopums, kura mērķis ir pēc iespējas pilnīgāk apmierināt kreditoru prasījumus un nodrošināt fiziskajai personai iespēju tikt atbrīvotai no parādsaistībām. Bankrota procedūra noris piecus gadus, ja vien tiesa nav noteikusi īsāku bankrota procedūras termiņu. Ja fiziskā persona ir izpildījusi savas mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plānu un citus likumā noteiktos pienākumus, kā arī bankrota procedūras laikā pilnībā segusi visas maksātnespējas procesa izmaksas, šīs personas atlikušās parādsaistības, kas tika norādītas tās mantas pārdošanas un kreditoru prasījumu apmierināšanas plānā, pilnā apmērā tiek dzēstas un kreditori zaudē prasījuma tiesības pret fizisko personu. Citiem vārdiem, ja bankrota procedūras termiņā – 5 gadu ietvaros, fiziskā persona ir izpildījusi tiesas apstiprināto plānu un tā ir segusi visas maksātnespējas procesa izmaksas, atlikušās fiziskās personas parādsaistības tiek dzēstas. Līdz ar to pēc bankrota procedūras pabeigšanas fiziskā persona, ja tā ir pienācīgi izpildījusi pašas izstrādāto un tiesas apstiprināto plānu, kā arī citas likumos noteiktos pienākumus, atbrīvojas no parādsaistībām, kas atlikušas pēc bankrota procedūras pabeigšanas. Taču gadījumā, ja fiziskā persona neievēro plānu un citus likumā noteiktos pienākumus, tā pat pēc bankrota procedūras pabeigšanas var saglabāt parādsaistības, tādējādi nesasniedzot to mērķi, kādu ir iespējams panākt pienācīgi izmantojot fiziskās personas maksātnespējas procesu.

Kopsavilkums

Fiziskās personas maksātnespējas procesa mērķis ir likumā paredzētiem līdzekļiem un likumā noteiktajā kārtībā novērst fiziskās personas finansiālā stāvokļa neatgriezenisku pasliktināšanos, ko var izraisīt negatīvi straujas izmaiņas fiziskās personas finansiālajā stāvoklī. Fizisko personu maksātnespējas procesa ieviešana Latvijas tiesību sistēmā ir uzskatāma par pozitīvu virzienu, jo līdz šim fiziskajām personām nebija iespējams tiesiskiem līdzekļiem nodrošināties pret neatgriezenisku bankrotu un tam sekojošu sociālā statusa neatgriezenisku zaudēšanu sabiedrībā.

Copyright MyCorp © 2019
Bezmaksasmājas lapu uzturēšana - uCoz